Dödshjälp i Benelux ökar pga. att lagarna blivit mer kända, tror experter

29 mars 2023

År efter år återger Respekt det ökande antal människor som avslutar sina liv i förtid genom dödshjälp och läkarassisterat självmord i Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Experterna pekar nu på större medvetenhet om dödshjälp som orsak för uppåttrenden.

I den senaste statistiken från Nederländerna från 2021 avslutade 7 666 patienter sina liv genom dödshjälp, vilket är en ökning med över tio procent jämfört med året innan. Läs mer >> Luxemburgs senaste rapport tar upp 58 självmord 2021–2022, vilket också är rekordhöga siffror.

I Luxemburg tror rapportförfattarna att ökningen hänger ihop med en ökad medvetenhet hos allmänheten i frågan. En tidigare undersökning, som beställdes av hälsoministeriet 2020, visade att befolkningen inte var tillräckligt välinformerad. Psykiatripatienter får i Luxemburg inte assisterat självmord men rapportförfattarna uppmanar lagstiftarna att ändra på detta. Läs mer >> 

Kunskap om lagen

Även Belgiens dödshjälpskommission rapporterar en ökning av antalet dödshjälp för år 2022 då 2 966 personer avslutade sina liv i förtid. Det är 2,5 procent av alla dödsfall i Belgien. Läs mer >> 

Kommissionens ordförande Wim Distelmans drar samma slutsats som grannlandet:

–Antalet registrerade dödshjälpsfall ökar, vilket antagligen beror på en större vetskap om dödshjälpslagen bland befolkningen, säger Wim Distelmans till belgisk media.

I Belgien får psykisk sjuka dödshjälp. Fallet med Tine Nys, som ledde till att tre läkare åtalades, har givit lagen dåligt rykte, menar Wim Distelmans. Läs mer >> 

Källor: VRT (www.vrt.be), BioEdge (bioedge.org) och Luxembourg Times (www.luxtimes.lu)