Europa: Ökande trend gravida över 40 har hälsokonsekvenser, visar undersökning

01 februari 2023

Projektet Euro-Peristat publicerade nyligen en ny europeisk studie om fosterhälsa. Den pekar ut centrala tecken för hälsa och vård av gravida kvinnor och nyfödda i Europa från 2015 till 2019. Spanien utmärker sig med antalet äldre mammor. Studien varnar för hälsokonsekvenserna.

Euro-Peristat har som mål ”att upprätta ett högkvalitativt, innovativt, internationellt erkänt och hållbart europeiskt informationssystem för perinatal hälsa” så att nationella, europeiska och internationella aktörer kan fatta beslut om hälsa och vård av gravida kvinnor och nyfödda.

Rapporten har gjorts i samarbete med 24 EU-medlemsstater samt Island, Norge, Schweiz och Storbritannien. Dessa har tillhandahållit uppgifter genom en uppsättning av tio indikatorer som utvecklats av Euro-Peristat, för att underlätta jämförelsen av statistik och ge undersökningarna bättre tillförlitlighet.

Konsekvenser av sena graviditeter

Enligt studien har de gravida kvinnornas ålder tydlig koppling till förekomsten av komplikationer. Detta observerades hos både yngre och äldre kvinnor. Enligt studien skedde över 20 procent av förlossningarna i de flesta EU-länder bland kvinnor som var över 35 år och fyra procent bland kvinnor som var över 40 år.

Spanien är det landet som har den högsta andelen barnafödande kvinnor över 35 år (40 procent), följt av Irland (39 procent), Italien (34 procent), Portugal (33 procent) och Luxemburg (32 procent). Andelen barnaföderskor som fyllt 35 ökar. Spanien leder även när det gäller gravida kvinnor över 40 år med tio procent. En liknande situation råder i länder som Italien med nio procent, Irland och Portugal med åtta procent och Luxemburg med sex procent.

Studien tar upp de risker, såsom för tidig födsel och låg födelsevikt, som är högre hos äldre födande. Till detta skall läggas att majoriteten av äldre blir gravida med hjälp av assisterad befruktning. Läs mer >> Ordföranden för det spanska neonatologisällskapet, Manuel Sánchez Luna, förklarar för tidningen El Español att det är sociala förändringar som påverkar:

— Familjegemenskapen finns inte längre. Kvinnorna har börjat arbeta, krisen har fått dem att skjuta upp barnafödandet, eftersom den stör arbetslivet och andra sociala aspekter. Denna fördröjning leder till sämre fertilitet, vilket går hand i hand med risken för för tidigt födda barn, säger han.

Goda nyheten

Studieförfattarna påtalar att den relativt låga fertiliteten och det alltmer sena barnafödande i Europa, som är förknippat med högre risker, har relevans för folkhälsopolitiken och för insatser. Läs mer >> 

Den goda nyheten är att antalet extremt för tidigt födda barn, de som föds före graviditetsvecka 26, har större chans till överlevnad (200 procent), enligt Simón Lubián, neonatolog vid Puerta del Mar-sjukhuset i Cádiz. I Spanien har antalet för tidigt födda barn varit stabilt, men den totala andelen har ökat på grund av sjunkande födelsetal.

— I dag behandlar vi barn i vecka 23 och till och med 22, något som var otänkbart för bara några år sedan. Denna ökade överlevnad är dock kopplad till större funktionshinder på grund av för tidig födsel, säger Simón Lubián, som arbetar med nyfödda med neurologiska problem.

Källor: Bioethics Observatory (https://bioethicsobservatory.org) och El Español (www.elespanol.com)