Fem miljoner upplever inte sin femårsdag, enligt FN

07 februari 2023

Fem miljoner barn i världen dog innan de fyllde fem år 2021, varav nästan hälften (47 procent) under sin första levnadsmånad, meddelar FN i en aktuell rapport. Förlossningsvården behöver förbättras. Särskilt i Afrika söder om Sahara.

Majoriteten av dessa dödsfall hade kunnat förhindras med bättre vård. Dödsfallen bland nyfödda har inte minskat nämnvärt sedan 2017. Uppgifterna, som nyligen offentliggjordes av FN, visar att antalet dödsfall visserligen har minskat sedan år 2000, men framstegen har avtagit under de senaste tolv åren.

— Tyvärr är de 2,3 miljoner nyfödda som dog under den första månaden av sina liv inte någon betydande minskning jämfört med 2,5 miljoner år 2017. Trots att det finns framsteg när det gäller minskad mödradödlighet, finns det fortfarande ett enormt behov av att stärka säker och kvalitativ förlossningsvård. Särskilt vid nödsituationer under graviditet och förlossning i Afrika söder om Sahara, säger Vandana Tripathi, som leder ett familjeplaneringsprogram vid NGO EngenderHealth.

”Tragedi som går att förebygga”

Barn som föds i Afrika söder om Sahara löper 15 gånger större risk att dö under barndomen än barn i Europa och Nordamerika. FN:s uppgifter visar också att nästan två miljoner barn var dödfödda 2021, varav mer än tre fjärdedelar (77 procent) i Afrika söder om Sahara och i södra Asien. Risken att föda ett dött barn där är sju gånger högre än i Europa och Nordamerika. Läs mer >> 

För tidig födsel och komplikationer under förlossningen är de främsta orsakerna till neonatala dödsfall. På samma sätt inträffar mer än 40 procent av dödfödslarna under förlossningen. För de barn som överlever de första 28 dagarna utgör sjukdomar som lunginflammation, diarré och malaria det största hotet, enligt FN.

— Varje dag upplever allt för många föräldrar traumat att förlora sina barn, ibland till och med innan barnet tagit sitt första andetag. En sådan utbredd tragedi, som går att förebygga, får aldrig accepteras som oundviklig, säger Vidhya Ganesh, chef för dataanalys vid Unicef.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och IFN Deutschland (ifamnews.com)