Första barnet fött i Storbritannien med dna från tre personer

24 maj 2023

I Storbritannien har för första gången barn fötts med dna från tre personer efter att läkare utfört ett ivf-förfarande som är utformat för att förebygga sällsynta mitokondriesjukdomar.

För första gången bekräftar den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) att det finns barn i landet födda med hjälp av mitokondriebyte. HFEA undviker att avslöja det exakta antalet barn av integritetsskäl. Tidningen The Guardian rapporterar att det är ”färre än fem” barn.

Det brittiska parlamentet har godkänt två metoder för att ändra ett embryos dna genom att inkludera genetiskt material från en tredje person. Förfarandet är endast tillåtet för par som har stor sannolikhet att föra en farlig mitokondriesjukdom vidare. Det första barnet med dna från tre föräldrar föddes i Mexiko 2016 med hjälp av spermier och ägg från ett jordanskt par. Båda metoderna skapar barn som har två genetiska mödrar och en genetisk far. Läs mer >> 

Etiska invändningar

Vid den ena av de två metoderna förstörs embryon. Vid den andra förstörs inte nödvändigtvis embryon men forskare förstörde embryon som en del av forskningsprocessen. Läs mer >> 

När det brittiska parlamentet övervägde den inledande forskningen 2015 mötte det motstånd från den katolska biskopskonferensen i England och Wales, som anklagade parlamentet för att godkänna metoderna för hastigt och motsatte sig förstörelsen av mänskliga embryon i behandlingsprocessen:

”Det finns också allvarliga etiska invändningar mot detta förfarande som innebär att mänskliga embryon förstörs som en del av processen. Det mänskliga embryot är ett nytt mänskligt liv, och det bör respekteras och skyddas ända från befruktningen”, skrev biskoparna i ett uttalande.

Begränsad information

HFEA:s information om barnen är begränsad. Det sägs inget om barnens ålder, kön och hälsotillstånd. Det är sedan länge känt att det är omöjligt att överföra äggkärnan från modern med sjuka mitokondrier utan att också överföra några sjuka mitokondrier med den. Dessa kan föröka sig i donatorägget i vilket moderns kärna placeras innan det återskapade ägget befruktas och embryot slutligen överförs till moderns livmoder. Om detta sker kan metoden framkalla just den sjukdom som den är avsedd att förhindra. Läs mer >> 

Det finns ingen uppgift om vilken metod som användes eller om hur många försök som gjordes för att skapa de livskraftiga överförbara embryon och hur många av dessa överförda embryon som ledde till misslyckade graviditeter. Detta innebär att indikation saknas på hur effektiv denna ivf-form är. Enligt pressrapporter kan den redan hjälpa upp till 150 kvinnor i Storbritannien per år. Men om endast en eller två kvinnor har fått hjälp hittills, spär sådana spekulationer bara på förväntningar som ännu inte kan uppfyllas, konstaterar läkaren Trevor Stammers, docent i bioetik och medicinsk rätt, i MercatorNet.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com), MercatorNet (mercatornet.com) och Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)