Fransk vårdpersonal mot dödshjälp

25 april 2023

I Frankrike vänder sig vårdanställda mot medborgarrådets rekommendation att legalisera dödshjälp. De är särskild kritiska till att förslaget om läkarassisterat självmord kommer precis när vården befinner sig i en kris.

Som svar på det franska medborgarrådets yttrande publicerade tretton organisationer, som representerar 800 000 franska vårdanställda, dokumentet ”Kan det betraktas som vård att orsaka döden?”. President Macrons regering har valt ut ett medborgarråd på 180 personer för att diskutera dödshjälp och läkarassisterat självmord i syfte att ”utforska alla möjliga alternativ”. Läs mer >> 

I dokumentet fördömer läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kraven på dödshjälp i den nuvarande vårdsituationen i Frankrike: ”tycks man göra vad som helst för att fylla de flagranta svarta hålen i vår vårdmodell”. Dokumentet innehåller etiska reflektioner om utsikterna för legalisering av assisterat självmord och dödshjälp och dess eventuella inverkan på vården.

Palliativ vård

Dessutom uppmanar de undertecknande organisationerna till att prioritera bättre stöd till människor i livets slutskede utan att reducera dess komplexitet till en social eller politisk dialektik. Enligt klinisk erfarenhet och studier på området finns det flera skäl till att patienter begär att få dö, t.ex. lidande, okontrollerade symtom, ihållande moralisk ångest, behov av bättre vård eller möjligheten att återfå sin handlingsförmåga och frihet.

Vårdpersonalen som ingår i dessa 13 organisationer är eniga om att patienter har ”en ambivalent och föränderlig vilja, särskilt när döden närmar sig”. Med högkvalitativ palliativ vård försvinner önskan att dö i de flesta fall, menar de.

I dokumentet betonas även skyldigheten att lyssna och avkoda den verkliga motivationen som får patienten att begära att få avsluta sitt liv. I annat fall är ”bland de mest betydande återverkningar som kan förväntas att man avstår från all individualisering av vården eller avstår från en komplex genomgång av patientens vård till förmån för ett enklare alternativ”.

Källa: Bioethics Observatory (bioethicsobservatory.org)