Franskt lagförslag förskönar verkligheten kring dödshjälp

23 augusti 2023

Frankrikes regering väntas att lägga fram ett lagförslag om assisterat självmord i slutet av sommaren. Ministrarna vill dock undvika termerna ”eutanasi” och ”assisterat självmord” på grund av negativa associationer.

Hälsoministern Agnès Firmin Le Bodo bekräftade i en intervju i tidningen Le Monde att ”alla vägar är öppna” när den franska regeringen utarbetar en ny lag om livets slut. Lagförslaget omfattar både palliativ vård och legalisering av assisterat självmord och eutanasi eller dödshjälp. Tidigare i år uppgav Frankrikes president Emmanuel Macron att lagförslaget skulle vara klart i slutet av sommaren. Läs mer >> 

”Nazistisk rashygien”

Enligt Agnès Firmin Le Bodos kommer termerna ”assisterat självmord” och ”eutanasi” inte att användas i lagförslaget, eftersom ”assisterat självmord” förmedlar ”bilden av en deprimerad person” och ”eutanasi” får människor att tänka på ”nazistisk rashygien”. President Macron ogillar ordet ”eutanasi” och anser att termen ”assisterat självmord” är en självmotsägelse.

— Den franska regeringen bör vara lyhörd för den oroande verkligheten med dödshjälp och assisterat självmord i grannländer och längre bort. Ministrarnas oro över de negativa associationerna kring assisterat självmord och eutanasi är befogad. Men ett annat ordval leder inte till någon förändring av dessa djupt oroande metoder, utan tjänar bara till att försköna dem. Detta lagförslag bör enbart fokusera på att förbättra den palliativa vården så att patienter får stöd att leva väl och dö väl, med tillgång till lämpligt stöd, oavsett var de bor, säger Catherine Robinson, talesperson för Right To Life UK.

Läkarförbundet ändrat åsikt

Förslaget att legalisera assisterat självmord och dödshjälp i Frankrike fick ny fart efter att ett medborgarråd bestående av 184 personer från allmänheten utarbetat en rapport till förmån för legalisering av dessa metoder. Läs mer >> 

Lagförslaget kommer också i kölvattnet av att det franska läkarförbundet i juli meddelade att man är positiv till assisterat självmord i ”undantagsfall”. Läkarförbundet är dock inte för dödshjälp, som innebär att en tredje part administrerar de dödliga läkemedlen, utan endast för assisterat självmord, där patienten själv administrerar läkemedlen. Läs mer >> 

Lagförslaget är ”farligt”

I juni godkände senatens utskott för sociala frågor en rapport som beskriver det eventuella införandet av dödshjälp eller assisterat självmord i Frankrike som ”farligt”. Rapporten som argumenterar mot varje form av dödshjälp fastslår att en sådan rättighet, som den verkställande makten avser att införa i ett lagförslag i slutet av sommaren, skulle vara ”ett olämpligt svar” på patienters förväntningar i livets slutskede, ”en verklig utmaning” ur juridisk synvinkel och en destabiliserande faktor för ”grundläggande sociala referenser”. Rapportförfattarna varnar att trots president Macrons påstående om en restriktiv lag har, ”i nästan alla länder som har legaliserad dödshjälp, kriterierna utvidgats eller håller på att utvidgas”. Läs mer >> 

Källor: Right To Life UK (righttolife.org.uk), France TVinfo (www.francetvinfo.fr) och Le Monde (www.lemonde.fr)