Franskt medborgarråd för dödshjälp

06 mars 2023

Det franska medborgarrådet samlades i mitten av februari för ett sjätte samtal. Rådet höll omröstningar om olika förslag gällande dödshjälp. Majoriteten vill se ändringar av lagen för att tillåta dödshjälp och assisterat självmord under vissa omständigheter. Kritik yttras mot att diskussionerna styrdes till att uppnå president Macrons önskade resultat.

Det var president Emmanuel Macron som hade efterfrågat ett medborgarråd för att diskutera frågan om dödshjälp. I december samlades då cirka 180 slumpmässigt utvalda medborgare för att ingå i rådet. Senast den 19 mars skulle en fråga ställd av premiärminister Elisabeth Borne besvaras: ”Är ramarna för stöd till människor i livets slutskede anpassad till de olika situationer som uppstår eller bör man göra förändringar?”.

Vid februarimötet deltog 167 ledamöter, som besvarade elva frågor i en sluten omröstning. En majoritet (84 procent) svarade premiärministern att ”ramarna för stöd till människor i livets slutskede inte är lämpliga för alla situationer som uppstår”. Förändringen som efterfrågas av 125 ledamöter är att assisterat självmord tillåts. 32 röstade emot och tio personer la ner sin röst. En stor grupp (66 procent) röstade även för dödshjälp och 55 procent för assisterat självmord för minderåriga.

Villkor

Vid assisterat självmord tillhandahåller läkaren den dödliga medicinen men patienten intar den själv. Vid dödshjälp är det läkaren som ger den dödliga medicinen. Fransk lag tillåter inte att läkare avslutar patienters liv. En behandling får avslutas om den inte längre anses gagnar patienten, som då får palliativ vård. President Emmanuel Macron önskar att bredda lagstiftningen. Läs mer >> 

Ledamöter vill ändå se vissa villkor, 72 procent anser att man måste kvalificera sig för att kunna få assisterat självmord, 75 procent vill samma sak för dödshjälp. Som villkor anges obotlig sjukdom eller olidlig smärta. När det gäller assisterat självmord anser 45 procent av ledamöterna att detta bör vara tillåtet även om sjukdomen inte är obotlig (35 procent avstod att rösta), 40 procent anser samma sak när det gäller dödshjälp (34 procent avstod att rösta).

Kritik

Medborgarrådet anklagas för partiskhet av nyhetstjänsten Aleteia, som hävdar att organisationen ligger i händerna av uttalade dödshjälpsförespråkare. Ledamöterna fick inför debatten en förteckning med "den mest objektiva och neutrala dokumentationen som är möjlig" om dödshjälp. Den innehöll dock inte ett enda dokument som beskriver riskerna med dödshjälp. Även de inbjudna talarna från länder som tillåter dödshjälp, var entydigt positiva, några tillhör organisationer som öppet förespråkar dödshjälp.

Samtidigt som medborgarrådet röstar för dödshjälp, erkänner den det tvingande behovet av palliativ vård. Experter på området är dock eniga om att det är en illusion att man i lag kan föra både en offentlig politik till förmån för dödshjälp och för palliativ vård. Enligt Louis-André Richard, professor i filosofi i Quebec, som har observerat fenomenet i Quebec, har den palliativa vården försummats med dödshjälpens legalisering.

Det blir ytterligare tre möten för rådet fram till medborgarkonventets slut den 19 mars. Men nu när principomröstningen har genomförts finns det i själva verket inte mycket utrymme kvar för att ändra åsikterna, anser Aleteia.

Källor: The European Conservative (europeanconservative.com), Aleteia (fr.aleteia.org) Le Monde (www.lemonde.fr), CNE News (cne.news) och Connexion France (www.connexionfrance.com)