Hur många har dött av covid globalt?

news image
18 januari 2023

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer vi aldrig att få veta hur många människor i hela världen som har dött till följd av covid-19. Men enligt en ny studie kan antalet vara tre gånger högre än man hittills trott.

I en nyligen publicerad studie i facktidskriften Nature uppmärksammas enorma skillnader i uppskattningarna av överdödligheten. Det är mycket svårt att beräkna dessa siffror på ett korrekt sätt, förklaras i studien. Ett skäl är att många länder inte samlar in eller publicerar uppgifter om dödlighet. Siffrorna måste extrapoleras från regionala värden eller uppskattningar från undersökningar som genomförs.

Studien visar att det mellan 2020 och 2021 fanns cirka 15 miljoner dödsfall i samband med covid-19 i världen. Enligt en annan Natureartikel uppskattar författarna att det skulle ha varit 2,74 gånger fler dödsfall än de 5,42 miljoner som hittills rapporterats för perioden. Covid-19 skulle alltså kunna kopplas till cirka 15 miljoner fall av överdödlighet globalt sett.

Överdödlighet

Under 2019 var den främsta dödsorsaken kranskärlssjukdom, med nästan nio miljoner dödsfall. Information finns ännu inte tillgänglig för pandemiåren, men vi kan förvänta oss att covid-19 visar sig vara en av de främsta dödsorsakerna 2020 och 2021.

I studien konstateras att överdödligheten var 4,47 miljoner år 2020 och 10,36 miljoner år 2021. Det bör noteras att överdödlighet inkluderar dödsfall som orsakas av sjukdomar som vården inte har kunnat ta hand om på ett adekvat sätt under pandemin på grund av resursbrist.

Källa: Bioethics Observatory (bioethicsobservatory.org)