Internationellt upprop mot skapandet av designerbarn

27 mars 2023

Olika grupper och enskilda personer från hela världen har gått samman i en internationell sammanslutning för att stoppa skapandet av designerbarn. De bedriver lobbyverksamhet mot modifiering av människans arvsmassa och kloning av människor, och kräver en internationell överenskommelse.

”Vi vill uttrycka vår stora oro och vårt motstånd mot de vetenskapliga akademier och andra som för närvarande försöker legalisera HGM (human genetic modification – modifiering av människans arvsmassa). HGM är medicinskt onödigt. Att fortsätta med det är en extremt vetenskapligt oansvarig handling, som sannolikt kommer att leda till enorma skadliga konsekvenser för enskilda individer och för det globala samhället som helhet.

Mänsklig kloning och HGM förbjöds i internationella fördrag om mänskliga rättigheter och i många länder på 1990-talet, främst på grund av eugenikens fruktansvärda historia. Vi stöder detta djupt kända och principiella internationella etiska samförstånd. Nya tekniska möjligheter att genomföra HGM ändrar inte detta samförstånd.

Hylla och acceptera individer

Att modifiera barns arvsmassa strider mot accepterade grundläggande visioner om mångfald och inkludering och jämlikhet för alla utsatta individer och minoritetsgrupper. I stället för att i konkurrenssyfte genetiskt ’förbättra’ barn, vill vi uppmuntra en värld som hyllar och accepterar alla individer och grupper av människor och som inte bygger på förtryckande och biologiskt förutbestämda fördomar om vad som utgör en ’bättre’ människa. Att tillåta HGM skulle förvärra befintlig social ojämlikhet.

Det skulle vara en handling av vetenskaplig oansvarighet och, i en tid av ökande nyfascism, även av politisk oansvarighet. Läs mer >> 

Enligt internationella deklarationer och fördrag strider HGM, liksom kloning av människor, mot människovärdet eftersom metoden reducerar människor till designade och optimerade konsumtionsobjekt.

Det finns en rad hållbara alternativa metoder för att undvika genetiska sjukdomar, så den enda fördelen med HGM skulle vara att säkerställa 100 procent genetiskt föräldraskap för barnet. Det kan aldrig vara etiskt försvarbart att utsätta ett barn för de allvarliga hälsorisker som genetisk modifiering innebär i detta syfte.

Vi är också oroade över att de som donerar ägg till forskning utnyttjas och riskerar hälsan för att möjliggöra HGM.

Vi uppmanar FN att skapa en internationell överenskommelse för att permanent förbjuda HGM och kloning av människor. För våra barns och vår gemensamma mänsklighetens skull får vi inte överskrida denna etiska gräns”, heter det i uppropet.

Källa: BioEdge (bioedge.org)