Italien vill skärpa förbudet mot surrogatmoderskap

15 augusti 2023

Italiens parlament har godkänt ett lagförslag som straffbelägger surrogatmoderskap som genomförs utomlands.

Lagförslaget antogs i deputeradekammaren, parlamentets underhus, med 166 röster för och 109 emot. Lagen gäller endast italienare och innebär böter på upp till en miljon euro och fängelsestraff på upp till två år för den som bryter mot den.

Surrogatmoderskap är redan olagligt i Italien, medan konstgjord befruktning endast är tillgängligt för heterosexuella par. Att utvidga förbudet till att omfatta surrogatmoderskap utomlands var ett mål för premiärminister Giorgia Melonis parti Fratelli d'Italia. Lagförslaget behöver även godkännas i senaten, parlamentets överhus, för att träda i kraft.

— Dagens omröstning är viktig eftersom den sätter Italien i främsta ledet när det gäller att försvara kvinnor och barn på internationell nivå. Vi hoppas att denna omröstning kommer att öppna en global debatt om surrogatmoderskap för att komma fram till att det avskaffas, säger familjeministern Eugenia Roccella, som deltog i en flashmob-demonstration utanför parlamentet till stöd för lagförslaget.

Majoriteten av italienare som får barn med hjälp av surrogatmoderskap utomlands är, enligt familjeministern, heterosexuella, och många gör det i hemlighet.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com), Reuters (www.reuters.com) och Progress (www.progress.org.uk)