Kanada driver på organtransplantation efter dödshjälp

31 januari 2023

Allt fler som begär dödshjälp ber om att få donera sina organ för transplantation, visar en internationell studie. Kanada utför flest organtransplantationer bland de fyra undersökta länder som ger dödshjälp. Medan några ser en vinn-vinn-situation oroas andra över att sårbara patienter luras till att känna sig nyttiga.

Rapporten är den första undersökningen någonsin av den ökande organdonationen i samband med dödshjälp. Den genomfördes 2021 och resultaten publicerades formellt i december 2022 i facktidskriften American Journal of Transplantation.

— Vi såg att alla arbetar i olika riktningar. Och då sa vi ”Okej, låt oss starta en internationell diskussion med alla berörda länder”, säger Johannes Mulder, läkare som ger dödshjälp i Zwolle, Nederländerna, till CTV News.

Undersökningen visar att 286 personer som fick dödshjälp i Kanada, Belgien, Nederländerna och Spanien har lämnad livräddande organ för transplantation till 837 patienter under åren fram till och med 2021. Läs mer >> Läkare i Kanada utförde nästan hälften av världens organtransplantationer efter läkarassisterat självmord under den perioden (136), enligt artikeln. Läs mer >> 

Kontroversiell praxis

Eftersom mer än 4 000 kanadensare väntar på organtransplantationer, varav en del är döende, anser etikern Arthur Schafer från Manitobas universitet att Kanadas ”satsning på döden är en vinst för alla”. Trenden drivs av patienter som lider av irreversibla degenerativa sjukdomar, som amyotrofisk lateralskleros (ALS) och Parkinsons sjukdom. ”Om den här kroppen har övergivit mig skulle jag kunna göra något bra”, har patienter formulerar sitt beslut.

Ett av målen med den internationella rapporten är, enligt Johannes Mulder, att öppet dela med sig av information om hur länderna hanterar denna kontroversiella och nya praxis, inklusive de svåra etiska och logistiska frågorna om t.ex. samtycke från sårbara patienter.

Detta är en oro som delas av Trudo Lemmens, professor i hälsorätt och -politik vid University of Toronto. Han pekar på statistik som visar att mer än 35 procent av de kanadensare som fick dödshjälp 2021 kände att de var ”en börda för familj, vänner eller vårdare”. Läs mer >> 

— Jag är orolig att människor som kämpar med bristande självkänsla och känsla av eget värde kan drivas till att se detta som en möjlighet att betyda något, säger Trudo Lemmens till CTV News.

Snabb transport

Medan patienter i andra länder själva måste vara den som tar upp idén om att donera har Quebec och Ontario gått över till att informera patienterna tidigare. En döende person erbjuds att vara organ- och vävnadsdonator, vilket kan förklara det högre antalet organdonatorer efter dödshjälp i Kanada.

Landet ligger också i framkant när det gäller en annan ny trend. Fram till nyligen kunde endast de som dog på sjukhus donera sina organ. Enligt uppgifter från Health Canada skedde mer än 44 procent av läkarassisterade självmord i hemmet. Rapporten visar att det nu finns åtta dokumenterade fall i världen där patienten, efter att läkarassisterat självmord genomförts i hemmet, har transporterats till ett närliggande sjukhus för organtransplantation. Fem av dessa var i Kanada. Läs mer >> 

Källa: CTVNews (www.ctvnews.ca)