Kanada: En av tre för dödshjälp vid hemlöshet och fattigdom

31 maj 2023

Sedan 2021 erbjuder Kanada läkarassisterat självmord även när patienten inte har en obotlig sjukdom. Ett ”svårt och ohjälpligt medicinskt tillstånd” räcker som skäl. Nu visar en undersökning att en av tre kanadensare är för dödshjälp även vid hemlöshet och fattigdom.

Om en kanadensares enda problem är ”fattigdom” skulle 27 procent av de svarande i en undersökning från företaget Research Co inte ha något emot att legalisera den personens tillgång till läkarassisterat självmord. Läs mer >> Ytterligare 28 procent anser att ”hemlöshet” är en lämplig förutsättning. Hela 20 procent av de tillfrågade är för att läkarassisterat självmord ges till vem som helst av vilken anledning som helst. Med andra ord instämde en av fem av de tillfrågade i uppfattningen att ”läkarassisterat självmord alltid bör tillåtas, oavsett vem som begär det”. Läs mer >> 

Dessa mest absoluta anhängare av assisterat självmord är ganska jämnt fördelade mellan åldersgrupper, regioner och politiska grupper. På senare tid har några mer kontroversiella fall fått uppmärksamhet när personer med allvarliga sjukdomar valt att dö efter att i åratal ha misslyckats med att få ordentlig medicinsk vård. Läs mer >> I undersökningen visade det sig att en knapp majoritet av de tillfrågade var nöjda med detta. 51 procent godkände ”oförmåga att få medicinsk behandling” som en tillräcklig orsak till läkarassisterat självmord.

Snabb expansion

Det är inte första gången som en opinionsundersökning visar att ett stort antal av Kanadas medborgare är villiga att utvidga läkarassisterat självmord långt utöver dess ursprungliga syfte – dödshjälp för dödssjuka. I februari visade en undersökning från Angus Reid Institute på liknande sätt att 61 procent av kanadensarna stöder landets nuvarande system. Att Kanadas medborgarna är så bekväma med läkarassisterat självmord kan förklara varför det så snabbt har blivit mer utbrett och liberaliserat än i nästan alla andra länder som legaliserat assisterat självmord. Läs mer >> 

En majoritet i båda opinionsundersökningarna visade dock tveksamhet när det gällde Kanadas eventuella planer på att utvidga assisterat självmord vid psykisk ohälsa. Bara 31 procent svarade till Angus Reid Institute att det var en bra idé. Bland Research Co:s respondenter stödde 43 procent läkarassisterat självmord för psykiskt sjuka, medan 45 procent inte stödde det alls.

Läkarassisterat självmord för psykiskt sjuka skulle ha legaliserats i mars, men det sköts fram till 2024 för att ”förbereda sig för en säker och konsekvent bedömning och tillhandahållande av läkarassisterat självmord i alla fall”. Läs mer >> 

Källa: National Post (nationalpost.com)