Kanada vill skjuta på dödshjälp för psykiskt sjuka

15 februari 2023

Kanada försöker skjuta upp en ändring av lagen om dödshjälp som skulle göra psykiskt sjuka patienter berättigade till läkarassisterat självmord. Justitieministern anser att det krävs mer tid för att inrätta skyddsåtgärder.

Kanada legaliserade läkarassisterat självmord för obotligt sjuka personer 2016 efter en dom i högsta domstolen som sade att förbudet berövade medborgarna deras värdighet och möjlighet till självbestämmande. Lagen utökades 2021 till att omfatta vuxna med allvarliga och kroniska fysiska tillstånd som inte var livshotande, samtidigt som regeringen lovade att även tillåta psykiskt sjuka patienter att begära dödshjälp. Läs mer >> 

Men förra veckan lade justitieminister David Lametti fram ett lagförslag i parlamentet för att fördröja dödshjälp för psykiskt sjuka till den 17 mars 2024. Han är övertygad om att detta har ett brett stöd.

— Vi måste vara försiktiga. Vi måste gå steg för steg och se till att människor inom vården och Kanadas samhälle i stort har tagit till sig detta steg, sade justitieministern vid en presskonferens.

Mer tid

Den föreslagna förlängningen skulle, enligt honom, ge läkare mer tid att förbereda sig för att ge läkarassisterat självmord.

— Därmed kan vi slutföra djupgående studier över riskerna och komplexiteten förknippade med läkarassisterat självmord för personer vilkas enda underliggande tillstånd är psykisk sjukdom, säger justitieministern.

Justitieministerns förslag behöver godkännas av parlamentet.

”Att eliminera”

En debatt i Kanadas underhus får just nu bred spridning. Carolyn Bennett, biträdande hälsominister med ansvar för psykisk hälsa och missbruk, svarar att personer som tillhandahåller dödshjälp faktiskt är ”utbildade” för att ”eliminera” självmordsbenägna. 

Bennett fällde kommentaren som svar på en utfrågning av Pierre Poilievre, ledare för Kanadas konservativa parti. Han kritiserade premiärminister Justin Trudeaus liberala regering för att landets dödshjälpslagar fortsätter att breddas.

Källor: BBC (www.bbc.com) och Times of Malta (timesofmalta.com)