Kulturskifte om dödshjälp blir lagligt, varnar dansk läkare

05 september 2023

I Danmark ställer sig nu även statsministern Mette Frederiksen bakom kraven på legaliserad dödshjälp. Läkaren Gorm Greisen varnar dock för att det kan leda till en kulturell glidning.

Respekt har tidigare rapporterat om en namninsamling i Danmark, som kräver att folketinget skall ta upp frågan om dödshjälp. Läs mer >> Statsminister Mette Frederiksen förklarade nyligen för dansk media att dödshjälp är en fråga om värdighet, ”om hur mycket människor skall få bestämma själva”. Frederiksen menar att ”det inte bör vara opinionsundersökningar eller experter som avgör denna fråga”, utan att det krävs en folklig debatt.

Gorm Greisen, överläkare och tidigare ordförande i Det Etiske Råd, förklarar i en debattartikel i den danska tidningen Kristeligt Dagblad att det är skillnad mellan hjälp i döendet och hjälp att dö: ”Det är lagligt för en läkare att ge en patient med kort förväntad livstid smärtstillande medel för att lindra smärta, även om det medför en risk för sämre andning och död. Läkarens avsikt är att lindra. Dödshjälp innebär däremot att läkaren gör något för att få patienten att dö. Läkarens avsikt är att förkorta livet, att döda patienten. Ord har en fruktansvärd makt”, skriver Gorm Greisen.

Avvägningar

Enligt Gorm Greisen har dansk sjukvård resonerat utifrån en konsekvensetisk utgångspunkt. Om något är bra eller dåligt beror endast på konsekvenserna av handlingen. Därför har vissa danska hälsofilosofer argumenterat för en legalisering av dödshjälp. Resultatet är att patienten dör, men det händer i båda fallen, så vad är skillnaden, tänker de.

Gorm Greisen ser en stor skillnad. Under sitt arbete som barnläkare tillbringade han mycket tid med sjuka nyfödda barn. Det innebar att han regelbundet var tvungen att besluta om han skulle fortsätta behandlingen eller stänga av de maskiner som höll barnet vid liv. Det är en balansgång, erkänner Greisen. Ett barn behöver en familj, men det är svårt att ”tillgodose behoven hos ett litet sjukt eller funktionshindrat barn. En hel familjs framtid står på spel”.

Inget autonomt val

Samtidigt medger han att besluten fattas på grundval av avvägningar som kan skilja sig åt mellan olika läkare. Dessutom kommer det inte att finnas ”naturliga gränser för vilka foster som kan aborteras och vilka nyfödda barn eller andra människor som kan ges dödshjälp”. Och det gör att det skiljer sig från det arbete han utförde som läkare, hävdar Greisen. ”När allt kommer omkring är det bara de som inte kan andas själva som dör när respiratorn stängs av.”

Faran med att legalisera dödshjälp är att det kan leda till ett sluttande plan eftersom ”ett nyfött barn trots allt är hjälplöst, och det är uppenbart att det är meningslöst att tala om dess önskan att dö”, skriver Greisen. Gamla människor kanske inte heller kan tänka klart, betonar han. ”Då kanske det inte blir ett helt autonomt val.” Även om Greisen anser att skälen till att legalisera dödshjälp ibland kan vara förståeliga ur mänsklig synvinkel, oroar han sig för en kulturell glidning.

Källor: Alltinget (www.altinget.dk) CNE News (https://cne.news) och Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)