Läkare från hela världen skriver öppet brev mot dödshjälp

02 maj 2023

I ett öppet brev vänder sig läkare från hela världen till medicin-etiker och lagstiftare, eftersom de inte vill medverka till dödshjälp och assisterat självmord. Läkarna menar att detta inte är en del av läkaryrket. Ännu har inga svenska läkare skrivit under uppropet.

”Som läkare har vi åtagit oss att stödja människor att både leva och dö med värdighet och hugsvalelse”, skriver läkarna i sitt brev.

”Vi är fast beslutna om att det skall finnas tillgång till toppmodern vård för människor som är döende och för människor som lider av kroniska sjukdomar, funktionshinder eller psykisk ohälsa. Vi anser att universell och rättvis tillgång till effektiv smärt- och symtombehandling, inklusive mentalvård och palliativ vård, är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi stöder fullt ut rätten för en person med beslutsförmåga att avböja en behandling som erbjuds honom eller henne.

Vi stöder kliniker och patienter som kommer överens om att dra tillbaka eller avstå från betungande och ineffektiv behandling till förmån för stödjande och palliativ vård. Vi anser att läkare har utbildning och färdigheter för att främja och upprätthålla en omtänksam relation mellan läkare och patient.

Vi anser att en skicklig och effektiv smärtbehandling varken kräver eller använder dödliga doser av läkemedel. Vi anser att varken assisterat självmord eller dödshjälp är något medicinskt förfarande. Läkare bör inte spela någon roll i regleringen eller utövandet av dödshjälp och assisterat självmord. Vi är särskilt angelägna om att skydda sårbara människor som kan känna att de har blivit en börda för andra, och vi är fast beslutna att stödja dem som upplever sin livssituation som en tung börda.

Vi stöder de åsikter som läkarföreningar runt om i världen har om att läkarassisterat självmord och dödshjälp är oetiskt, även om det blir lagligt. Låt läkarna fokusera på att vara där för patienterna – att ibland bota, ofta lindra och alltid trösta”, skriver läkarna avslutningsvis.

I brevet uppmanas även andra läkare att ge sitt stöd till detta öppna brev. Från Sverige finns än så länge inga underskrifter. Här finns brevet som kan skrivas under >>