Nederländerna tillåter dödshjälp för barn

17 april 2023

Nederländernas regering föreslår nya regler för dödshjälp. Det ska nu tillåtas även för barn mellan ett och tolv år, om barnet har en dödlig sjukdom utan hopp om bot, och outhärdligt lidande som inte kan lindras av palliativ vård.

Läkare har i flera år krävt att bestämmelserna ska omfatta barn mellan ett och tolv år. Det finns redan riktlinjer för dödshjälp för spädbarn. Barn över tolv år omfattas av den allmänna lagen om dödshjälp. Enligt gällande riktlinjer måste alla fall rapporteras till särskilda nämnder.

”För denna grupp är avbrytandet av livet det enda rimliga alternativet för att sätta stopp för barnets desperata och outhärdliga lidande”, förklarar hälsoministeriet i ett uttalande, där det betonas att ”det rör sig om fem till tio barn per år”.

Nederländerna var det första landet i världen att legalisera dödshjälp 2002 men är inte första landet att tillåta dödshjälp för barn. Belgien har tillåtit det sedan 2014. Läs mer >> Enligt uppgifter från de regionala granskningskommissionerna rapporterades endast ett fall av dödshjälp i Nederländerna under 2022 för en minderårig mellan 12 och 16 år.

Föräldrarnas begäran

I en rapport från 2019 av experter vid universitetssjukhusen i Groningen, Rotterdam och Amsterdam konstateras att en liten grupp barn kan lida på grund av att läkare är rädda för konsekvenserna av åtgärder som kan påskynda deras död. Läs mer >> 

Undersökningen av 72 läkare visar att den stora majoriteten anser att det är acceptabelt att på föräldrarnas begäran avsluta barnets liv när det lider akut. De efterfrågar även en ny lag som tillåter detta.

För tre år sedan varnade en av Nederländernas främsta dödshjälpsförespråkare, läkaren Bert Keizer, att legaliseringen av dödshjälp är början på det ”sluttande planet” mot ”slumpmässigt dödande av försvarslösa”. Läs mer >> 

Källor: DutchNews(www.dutchnews.nl) och NL Times (nltimes.nl)