Norge vill härma Danmarks exportframgång – sperma

14 juni 2023

Danska spermabanker har vuxit till en framgångsrik exportindustri. Nu är Norge på väg att följa i samma spår. Föreningen för donationsbefruktade är kritisk och kräver gemensam lagstiftning i Norden.

Norska hälsomyndigheten, Helsedirektoratet, har gett fertilitetskliniken Livio tillstånd att exportera donerad sperma till sina kliniker i Sverige och Island. Sperma från en norsk donator kan användas för att skapa sex norska familjer, sex svenska familjer och två isländska familjer.

På Livios webbsida förklaras att Norge nyligen ändrade sin lagstiftning om assisterad befruktning för att tillåta ensamstående kvinnor att använda sig av konstgjord befruktning och insemination. Detta öppnade upp en affärsmöjlighet: ”IVF-kliniken Livio har under flera år erbjudit insemination med donatorsperma till par och med denna lagändring förväntar vi oss också en stor tillströmning av ensamstående kvinnor som vill bli gravida med hjälp av donatorsperma”, heter det på webbsidan.

— Vi har gått igenom regelverket och fått klarlagt att det inte finns något som hindrar export. Vi har tittat på rutinerna hos de kliniker som kommer att använda sperman utomlands och försäkrat oss om att det inte kommer att strida mot norsk lag, säger Anne Forus, rådgivare vid Helsedirektoratet.

Kritik mot förslaget

— Reglerna i Norge handlar inte bara om att känna till sitt ursprung via en donator, utan också om att veta att man har en begränsad uppsättning syskon. Genom att exportera könsceller utomlands har vi inte längre den kontrollen och syskonskaran kan bli onormalt stor, säger en representant från Föreningen för donationsbefruktade.

Föreningen anser att de nordiska länderna bör skapa en gemensam lagstiftning för spermadonation. Respekt har nyligen rapporterat om en tysk-japansk studie, som visar att barn till spermadonatorer kan känna både ilska och sorg men även lättnad när de får reda på sitt ursprung. Läs mer >> 

Källor: NRKNyheter (www.nrk.no) och BioEdge (bioedge.org)