Nya Zeeland: Första årsrapporten om dödshjälp

05 juni 2023

Nya Zeeland legaliserade dödshjälp och läkarassisterat självmord i november 2021. Parlamentet röstade för lagen med 69 röster mot 51 redan i december 2019 och i en folkomröstning 2020 fick den stöd av 65 procent av befolkningen. Nu har den första årsrapporten publicerats.

Mellan den 7 november 2021 och den 6 november 2022 fick 257 personer hjälp att ta sitt liv i Nya Zeeland. Dödshjälp och assisterat självmord stod för cirka 0,67 procent av alla dödsfall. Det var 365 kvinnor och 296 män. Läs mer >> 

I Nya Zeeland behöver läkare inte ha någon specialistkompetens inom ett område som är relevant för patientens specifika dödliga sjukdom. Om någon av eller båda bedömarna är osäkra på patientens kompetens att fatta ett informerat beslut måste han eller hon undersökas av en psykiater för att avgöra denna fråga.

Endast sex av de 636 personer som bedömdes av en första läkare eller de 475 personer som bedömdes av en andra läkare remitterades till en psykiater. Samtliga förklarades lämpliga för dödshjälp av psykiatern. En patient hann dö innan dödshjälp gavs.

Vårdpersonalen får inte inleda ett samtal om dödshjälp eller föreslå detta för patienten. Om personen väljer att själv inta det dödliga läkemedlet ges det till patienten endast kort före tidpunkten för självmordet. Oavsett om det dödliga läkemedlet intas på egen hand eller ges av behandlande läkare eller sjuksköterska, måste den läkaren eller sjuksköterskan (eller en ersättare) finnas i ”patientens omedelbara närhet”, men inte nödvändigtvis i samma rum eller område, fram till att döden inträder.

Socialdepartementets ansvarige tackar

Enligt lagen skall en särskild ansvarig tjänsteman på socialdepartementet göra en årlig rapport om dödshjälp och assisterade självmord. De enda uppgifter som enligt lagen måste ingå i årsrapporten är det totala antalet dödsfall och antalet dödsfall som inträffat genom var och en av de fyra metoder som beskrivs i lagen samt antalet klagomål som mottagits om överträdelser av denna lag och hur dessa klagomål hanterades. Läs mer >> 

I årsrapporten tackar socialdepartementets ansvarige Kristin Good vårdpersonalen och skriver: ”Tjänsten skulle inte vara möjlig utan den skickliga personalstyrkan bakom den. Hon lovordar även personerna som har avslutat sina liv och deras anhöriga: ”slutligen, ett erkännande till de personer som har övervägt eller valt assisterat självmord, och deras närstående och andra som har stöttat dem. Assisterat döende är känslosamt och ett mycket personligt beslut – det är ett privilegium att skydda och stödja människor genom denna del av deras liv.”

Respekt har tidigare rapporterat om en studie, som visar att få läkare och läkarstudenter vill ge dödshjälp i Nya Zeeland. Läs mer >> Även hospice har vänt sig till domstol för att undvika dödshjälp. Läs mer >> Den 31 mars 2022 hade landet 130 läkare, sjuksköterskor och psykiater registrerade som villiga att bidra till dödshjälp, enligt årsrapporten.

Källa: BioEdge (bioedge.org)