Oregon på väg att öppna för ”dödshjälpsturism”

20 februari 2023

Läkaren Nicholas Gideonse, som leder kliniken End of Life Choices Oregon, har fått den amerikanska delstaten Oregon att åsidosätta kravet att endast i delstaten bosatta kan få dödshjälp. I denna juridiska gråzon lockar läkaren fler människor dit för att avsluta sina liv i förtid.

År 2021 stämde Nicholas Gideonse delstaten Oregon, eftersom han ifrågasatte att kravet på bosättning i Oregons lag om dödshjälp är författningsenligt när det hindrar patienter från andra delstater att söka dödshjälp i Oregon.

Enligt Gideonse är det några patienter från stater där dödshjälp är olaglig som har yttrat intresse:

– Men för ett litet antal patienter, som på annat sätt kvalificerar sig eller är fast beslutna att gå igenom detta och som har energi och resurser, har det börjat hända, säger Nicholas Gideonse.

Anhöriga som hjälper patienten att resa till Oregon riskerar att åtalas för att ha hjälpt till självmord.

Gideonses klinik, End of Life Choices Oregon, förklarar kraven för icke-bosatta på sin webbplats: ”För att vara berättigad till läkarassisterat självmord enligt Oregons lag om död med värdighet (DWD) måste man komma till Oregon för minst 15 dagar och ta det förskrivna livsavslutande preparatet för att dö på plats i Oregon”.

”Vilda västern”

I mars förra året nådde Nicholas Gideonse och staten Oregon en förlikning i målet. Som ett resultat har myndigheterna gått med på att inte tillämpa begränsningen för bosättning. Det finns även ett initiativ att avskaffa lagen som begränsar läkarassisterat självmord till Oregonbor, men ingen sådan lagändring har ännu gjorts. Under tiden har delstaten gått med på att inte åtala läkare som ignorerar det befintliga kravet på bosättning och ändå assisterar vid självmord.

Matt Vallière, som leder kampanjgruppen Patients Rights Action Fund, menar att USA:s regler för läkarassisterat självmord redan är ”svaga och lätta att kringgå” och att självmordsturism fördjupar problemen med ett bristfälligt system:

– Man hamnar i ett ”vilda västern-scenario” där människor tar hem läkemedlen, och det finns många fler frågor än svar om vad som händer sedan, säger Matt Vallière.

Källor: Compassion & Choices (www.compassionandchoices.org), The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och BioEdge (bioedge.org)