P-piller blir gratis i Italien

29 maj 2023

I Italien skall alla kvinnor kunna få p-piller gratis, fastställde en kommitté inom den italienska läkemedelsmyndigheten Aifa nyligen.

Målet är att detta särskilt skall tilltala kvinnor som hittills av kostnadsskäl avstått från att använda preventivmedel.

— Detta är ett viktigt beslut som gör att vi kan utöka målgruppen som i dag kanske anser att kostnaden för dessa preventivmedel är för höga och därför inte använder dem. Användningen av preventivmedel, särskilt p-piller, har alltid varit låg i Italien jämfört med andra EU-länder, säger Giovanna Scroccaro, som leder läkemedelsmyndigheten Aifa.

De totala kostnaderna för statskassan uppskattas till cirka 140 miljoner euro per år.

I framtiden kommer också den så kallade preexpositionsprofylaxen (PrEP) för hivprevention att bli gratis. Detta är ett läkemedel som normalt används för hiv-behandling. Hiv-negativa personer tar läkemedlet för att förhindra att de får viruset. Enligt Giovanna Scroccaro är förebyggande åtgärder betydligt billigare än att behandla en infektion.

Källa: Handelsblatt (www.handelsblatt.com)