Samtal om livets slut bidrar till färre begäran om dödshjälp

16 augusti 2023

En nederländsk studie visar att många av de patienter som drog tillbaka sin begäran om dödshjälp eller läkarassisterat självmord hade haft samtal om döden med experter på livets slutskede. Vårdpersonal kan göra skillnad för en utsatt patientgrupp om de får utbildning i att tala om livets slutskede.

Majoriteten av de 1 122 ansökningarna om dödshjälp och assisterat självmord i Nederländerna som undersöktes i studien kom från kvinnor, mellan 51 och 60 år, som levd med depression och har fått psykiatrisk behandling i minst tio år.

Studien genomfördes av nederländska forskare och publicerades i tidskriften BMJ Mental Health. Studieförfattarna menar att vården försiktigt och lyhört bör fråga patienten som begär dödshjälp om tvivel och reservationer, och helst bör vårdpersonal få utbildning i och vara öppna för diskussioner om livets slutskede. Många patienter som drog tillbaka sina ansökningar hade haft möjlighet att öppet diskutera döden med vårdpersonal utbildad för detta.

Källa: Univadis (www.univadis.com)