Självmordsbenägen kvinna erbjuds assisterat självmord istället för vård

21 augusti 2023

I Kanadas media uppmärksammas en 37-årig kvinna, som lider av kronisk depression, och som när hon söker vård vid Vancouver General Hospital för sina känslor av hopplöshet och sin självmordsbenägenhet erbjuds assisterat självmord.

I stället för att få vård och stöd förklarar läkaren att det råder brist på psykiatriker i British Colombias sjukvård. Väntetiderna på sjukhuset är mycket långa, det finns inga sängplatser och öppenvården har extrema väntetider, förklarade läkaren.

— Har du övervägt läkarassisterat självmord? frågade läkaren.

Kvinnan blev chockad av frågan och vände sig till pressen med sin historia:

— Jag mår dåligt över bemötandet, eftersom jag vände mig till vården för att få hjälp, inte för att få råd om hur jag skall ta livet av mig. De förklarade för mig hur läkarassisterat självmord fungerar och att patienterna inte lider därför att de tar bensodiazepiner innan de får den dödliga injektionen, berättar kvinnan.

Hon får även höra om en annan patient som pga. psykiska diagnoser valde att avsluta sitt liv.  

— Läkaren kände sig ledsen men också lättad över att den här personen hade dött. Det kändes som att mitt liv var värdelöst eller ett problem som kunde lösas genom läkarassisterat självmord, berättar kvinnan vidare.

”Sluttande plan”

Mark S. Komrad, ledamot i den etiska kommittén i den amerikanska psykiatriföreningen förklarar i ett mail till Respekt att historien visar att begreppet ”sluttande plan” inte bara handlar om lagstiftning, kriterier för berättigande, förfaranden osv. Det finns också ett moraliskt sluttande plan, en glidande normativ medicinsk etik där erbjudanden om självmord till en självmordsbenägen patient betraktas som ett alternativ i nivå med, kanske till och med bättre än, befintliga förbättrande behandlingar. Detta belyser hur lätt det är att integrera läkarassisterat självmord som ett plåster på såren för bristfälliga hälso- och sjukvårdssystem som oundvikligen är otillräckliga. Och som detta exempel visar kan det inte göras som en skattemässig åtgärd, utan av frustrerade enskilda läkare med medkännande avsikter att lindra lidandet för dem som inte har råd att betala dyr vård, inte har tid att vänta i långa vårdköer, inte alls får tillgång till vård eller inte klarar av den behandling som erbjuds, varnar Mark S. Komrad.

Än är det inte tillåtet att ge dödshjälp till psykiatripatienter men Kanada förbereder sig för att utvidga sin dödshjälpslag till att även omfatta personer med psykisk sjukdom nästa år. Läs mer >> 

Källor: The Tyee (thetyee.ca) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)