Spanien: 9 000 läkare på statens ”svarta lista” pga. dödshjälp

07 juni 2023

Sedan juni 2021 tillåter Spanien dödshjälp. Staten kräver av läkare att registrera sig i ett offentligt register om de vägrar att ge dödshjälp. Vårdpersonalen är skarpt kritiska till detta: en sådan lista från staten tjänar bara till att skrämma läkare i stället för att stödja rätten till samvetsfrihet.

För nästan två år sedan blev Spanien det fjärde landet i Europa – efter Beneluxländerna – att anta en lag om dödshjälp. Dödshjälp och assisterat självmord är därmed lagligt tillåtet under vissa villkor. Läs mer >> Det unika är dock att sjukvårdspersonal som av samvetsskäl inte vill ge dödshjälp måste registrera sig i ett statligt register. Läs mer >> Författningsjuristen José Antonio Díez Fernández kritiserar skarpt detta förfarande:

— Hälsoministeriet skapar på så sätt ”svarta listor” över läkare, med enda syfte att skrämma vårdpersonal, säger Antonio Díez Fernández till tidningen El Debate.

Samvetsfrihet

ANDOC, en spansk organisation för läkare, apotekare och sjuksköterskor som åberopar samvetsfrihet, anser att om ministeriet vill ha ett register bör de läkare registreras som är villiga att ge dödshjälp.

— Om en patient begär dödshjälp bör han eller hon veta vem man kan vända sig till, inte vem man inte kan vända sig till. Medborgarna skall tydligen få en ideologisk uppfattning om hälso- och sjukvård som inte längre har något att göra med medicinsk tradition eller med vårdens etos, säger Antonio Díez Fernández.

Vill inte registreras

Hittills finns cirka 9 000 läkare registrerade. Trots ministeriets bestämmelser finns den stora majoriteten av läkarna ”inte med på listorna och kommer aldrig att göra det”, säger ANDOC:s ordförande Eva María Martín, t.ex. för att de arbetar med palliativ vård eller på grund av sin etiska skyldighet gentemot patienterna. Hon hänvisar även till att Världsläkarförbundet (WMA) i höstas erkände läkares rätt till samvetsfrihet. Läs mer >> 

— Läkarna ser inte dödshjälp som en medicinsk handling när deras plikt är att bota, lindra och ledsaga och aldrig att döda. Vissa är också rädda för att hamna på en ”svart lista” och fruktar en ”häxjakt från myndigheterna”. Samvetsfriheten måste försvaras, det är en grundläggande rättighet som alla människor har rätt till, säger läkaren Eva María Martín.

Även i Frankrike motsätter sig vårdpersonal att bli involverad i dödshjälp. Läs mer >> 

Källa: IMABE (www.imabe.org)