Spermadonator använde falska namn för att få många barn

20 mars 2023

Vid en picknick för lesbiska mammor i Australien upptäckte deltagarna plötsligt likheter mellan sina barn och började ställa frågor. Det skulle visa sig att samma spermadonator blivit far till minst 60 barn.

Mannen hade donerat formellt till en fertilitetsklinik och informellt via olika Facebookgrupper. Minst 60 barn har blivit till med hans sperma, som han donerade under fyra olika namn.

Aimee Shackleton, från organisationen Donor Conceived Australia, beklagar det faktum att man inte har tagit hänsyn till barnens känslor.

– Folk pratar om att träffas på en parkeringsplats eller ett hotell för att överlämna ett färskt prov för omedelbar användning. Vårt liv borde börja med värdighet och inte som en process för någon oreglerad anonym transaktion. Barnen kanske vill veta sitt ursprung när de blir äldre, säger hon till media.

”Produktiva donatorer”

Mannen fick i vissa fall gåvor i utbyte mot sin sperma. Formellt sett är detta ett brott mot Australiens donationslag, som förbjuder ersättning för donation av organ eller vävnad.

Upptäckten kommer mitt i en växande oro över att ”produktiva donatorer” skapar fler familjer än vad som är lagligt tillåtet – en gräns som varierar mellan fem och tio i olika delar av Australien. Landet saknar för närvarande ett nationellt system för att spåra spermadonationer på ett konsekvent sätt. Varje delstat och territorium har olika lagstiftning om anonymitet för donatorer, vilket gör det svårt att fastställa antalet donationer.

Källor: The Independent (www.independent.co.uk) och BioEdge (bioedge.org)