Storbritannien: Systern fick överta livmodern

13 september 2023

I Storbritannien har en 40-årig kvinna donerat sin livmoder till sin yngre syster. Det blev den första lyckade livmodertransplantationen i Storbritannien.

Operationen tog totalt cirka 17 timmar: åtta timmar för att ta ut livmodern och nio timmar för att implantera den i mottagaren. Ett team på över 30 personer utförde ingreppet.

— Mottagaren är överlycklig och hoppas att hon kan få minst två barn. Hennes livmoder fungerar perfekt och vi följer hennes utveckling mycket noga, säger Isabel Quiroga, kirurg vid Oxford Transplant Centre, som ledde teamet som implanterade livmodern.

Utan livmoder

Den 34-åriga mottagaren föddes med Mayer-Roitansky-Kuster-Hausers syndrom typ 1, ett sällsynt tillstånd där livmodern aldrig utvecklas fullt ut. Detta tillstånd drabbar en av 5 000 kvinnor i världen (10–12 flickor per år i Sverige).

— Den chockerande sanningen är att det för närvarande finns mer än 15 000 kvinnor i fertil ålder i det här landet som lider av absolut infertilitet pga. livmodern. De är antingen födda utan livmoder eller har genomgått en hysterektomi på grund av cancer eller andra avvikelser i livmodern. Det finns flickor runt 14 år, som inte har haft mens, de går till läkaren och en undersökning visar att det inte finns någon livmoder. En fullständig katastrof. Fram tills nu har det inte funnits någon lösning på detta, förutom adoption eller surrogatmoderskap. Det har ändrats nu. Det är verkligen spännande, säger professor Richard Smith, överläkare i gynekologisk kirurgi vid Imperial College Healthcare NHS Trust, som ledde transplantationen.

Nedfrysta embryon

För Storbritannien var det den första livmodertransplantationen men globalt har över 100 livmodertransplantationer genomförts och 50 barn har fötts därefter. Läs mer >> I Sverige genomfördes den första livmodertransplantationen 2014 efter en donation från en kvinna i 60-årsåldern. Läs mer >> 

Ingreppet, som kostade 25 000 pund (ca 345 000 kr), sponsrades och finansierades av välgörenhetsorganisationen Womb Transplant UK, eftersom operationen för närvarande inte finansieras av den offentliga vården. Den anses vara alltför experimentell. Ändå finns redan ytterligare en transplantation planerad för senare i år. Enligt artikeln i facktidskriften British Journal of Gynaecology (doi.org/10.1111/1471-0528.17639) fungerar mottagarens livmoder nu normalt. Kvinnan har embryon nedfrysta, som kommer att implanteras i den donerade livmodern.

Liksom andra transplantationspatienter måste kvinnan ta immunsuppressiva läkemedel för att förhindra avstötning. Dessa medför vissa långsiktiga hälsorisker varför livmodern kommer att avlägsnas efter högst två graviditeter.

Källor: Progress (www.progress.org.uk) och BBC (www.bbc.com)