Till äldres skydd – en gemensam abrahamitisk deklaration

14 september 2023

I en gemensam deklaration konstaterar företrädare för judendom, kristendom och islam att världens allt äldre befolkning kan ses som en möjlighet för äldre människor att ”bidra väsentligt till socialt eller samhälleligt volontärarbete, utbildning och kunskapsöverföring mellan generationer, bland andra aktiviteter som ännu inte har värderats ordentligt i sin positiva potential för samhället”.

Deklarationen förklarar att ”vi kan stå inför ett oslagbart tillfälle att ändra paradigmet att ålderdomen ses som en negativ och överflödig fas i livet” och övergå till en fas ”värd respekt, omsorg och deltagande, erkänna värdet och erfarenheten hos äldre, ge nödvändigt stöd och bygga ett mer inkluderande och hjälpande samhälle för alla åldrar och för allas nytta”.

Detta skulle vara möjligt genom att värdesätta äldre, eftersom ”det fysiska slitaget av tidens gång kompenseras” av ”förvärvad visdom”. ”Äldre bör betraktas som sanna ledare vars visdom gör dem till ‘livets lärare’.” I det gemensamma uttalandet betonas vikten av att hjälpa äldre människor inte bara av ”barmhärtighet och vänlighet” utan, viktigast av allt, ”av rättvisa”.

Som vi själva vill bli behandlade

Integration spelar också en avgörande roll, eftersom ”abrahamitiska kulturer betraktar ålderdomen som ett utvecklingsstadium och inte en period i livet som är dömd till social marginalisering”. ”Vårt samhälle ser ner på ålderdomen och kopplar den till det förflutna och det föråldrade, men ålderdomen är framtiden för oss alla. Att hedra äldre idag är att förbereda den framtida värdighet med vilken vi själva vill bli behandlade.”

Ärkebiskop Vincenzo Paglia, ordförande för Påvliga akademin för livet, påpekade när deklarationen undertecknades vikten av att religioner ”går samman, baserat på deras tradition och andliga arv, för att öka medvetenheten i det civila samhället om frågorna om skydd och respekt för äldre”. Deklarationen undertecknades i Buenos Aires i slutet av augusti av professorerna rabbi Fishel Szlajen, fader Rubén Revello och shejk Abdala Cerrilla.

Källa: Vatican News (www.vaticannews.va)