USA: Många kan tänka sig att selektera embryon efter intellekt, visar studie

27 februari 2023

En amerikansk studie visar att många är beredda att vid provrörsbefruktning (ivf) välja ut de embryon som tros bli de mest intelligenta barnen.

I studien, som publicerades i facktidskriften Science (2023; DOI: science.org/doi/10.1126/science.ade1083), tillfrågades 6 800 amerikaner hur de ställer sig till ett hypotetiskt scenario om att kunna välja ut embryon för att öka sitt framtida barns intelligensnivå. Hela 58 procent svarade att de inte hade några moraliska betänkligheter mot att använda sig av ”preimplantatorisk genetisk testning för polygenisk risk” (PGT-P) för att välja ut embryot med bäst anlag.

När de meddelades att 90 procent av övriga svarande kunde tänka sig att använda metoden ökade den moraliska acceptansen och viljan. Särskild de som var yngre än 35 år och de med högre utbildning kunde tänka sig detta.

Studiedeltagarna ombads att föreställa sig att PGT-P är gratis och säkert, att deras tänkta barn ändå skulle bli till genom ivf och att selektionen skulle kunna öka barnets chans med två procent att komma in på ett av de 100 bästa universiteten.

Inte möjligt idag

— Det hypotetiska scenariot är långt ifrån vad som idag är möjligt inom reproduktionsmedicinen och spekulativt. Studien är därför av begränsat värde, säger Robert Ranisch, professor i medicinsk-etik vid universiteten i Potsdam och Tübingen.

PGT-P handlar om att fastställa polygena riskpoäng, som baseras på antagna samband mellan genetiska uttryck och vissa specifika fysiska egenskaper. I USA finns det för närvarande minst ett företag som erbjuder PGT-P för att identifiera olika sjukdomar och som skapar ett poängsystem för embryons hälsa.

Robert Ranisch varnar att den sortens löften än så länge knappast håller. Våra kunskaper om samspelet mellan arv och miljö är för bristfälliga. Redan de begränsade möjligheterna vid artificiell insemination sätter stopp för visioner om intelligensökning eller andra komplexa egenskaper. Han hänvisar till en studie i facktidskriften Cell (2019; DOI: 10.1016/j.cell.2019.10.033), som beskriver just denna begränsning.

Fler kritiker

I en artikel i European Journal of Human Genetics yttrar flera experter kritik, påpekar den begränsade förutsägbarheten av PGT-P och betonar behovet av ytterligare forskning på området (2021; DOI: 10.1038/s41431-021-01000-x).

Hille Haker från Loyolauniversitetet i Chicago är övertygad om att PGT-P-testerna ändå har en framtid inom reproduktionsmedicinen – särskilt eftersom diagnostik i terapeutiskt och förbättrande syfte under de senaste åren har varit mycket gynnat – inte minst av företrädare för bioetiken. Läs mer >> 

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)