USA: Ökad risk för stroke efter fertilitetsbehandling

19 september 2023

I USA visar en ny studie att kvinnor som blivit gravida med hjälp av fertilitetsbehandling löpte något större risk än andra mammor att drabbas av stroke under det första året efter barnets födelse.

För närvarande blir ca två procent av alla kvinnor i USA gravida efter insemination eller assisterad befruktning. Behandlingarna anses vara säkra, men ofta används höga doser östrogen för att få fram äggen, vilket mycket väl kan få långsiktiga konsekvenser för kvinnans hälsa.

De som väljer fertilitetsbehandling är ofta äldre kvinnor med hälsorisker. Detta framgår tydligt i analysen av de amerikanska sjukhusregistren, som publiceras i JAMA Network Open (2023; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.31470). Studien omfattar uppgifter från dryga 31 miljoner kvinnor som fick barn mellan 2010 och 2018.

Viss risk

Av de 287 813 kvinnor som rapporterade tidigare infertilitetsbehandling hade fem procent högt blodtryck, jämfört med två procent av de kvinnor som blev gravida utan läkarhjälp. Det var mer sannolikt att de hade havandeskapsförgiftning (4,5 procent jämfört med 2,5 procent) och även graviditetsdiabetes (8,2 procent jämfört med 2 procent).

De kvinnor som blev gravida med läkarhjälp var också äldre (32,1 år jämfört med 27,7 år) och oftare överviktiga (5,9 procent jämfört med 2,2 procent), vilket är faktorer som ökar risken för stroke.

Studien visar även att kvinnor som blev gravida med läkarhjälp löpte dubbelt så stor risk att drabbas av en blödning i någon del av hjärnan under det första året efter förlossningen. Risken för ischemisk stroke, när blodtillförseln till en del av hjärnan blockeras, ökade med 55 procent. Det totala antalet strokefall ökade med 66 procent. Stroke är sällsynt hos yngre kvinnor i fertil ålder.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)