USA: Selektion av embryo misslyckat – kliniken stäms

13 mars 2023

I Kalifornien stämmer ett par sin fertilitetsklinik eftersom sonen bär på en sällsynt gen som orsakar dödlig magcancer, vilket de ville undvika genom embryoselektion. Kliniken hade sedan förfalskat journaler för att dölja sitt misstag.

I sin stämning skriver paret att sonen, som nu är ett år gammal, kommer att behöva en magsäcksoperation som ung vuxen för att förebygga eller behandla cancern. Tanken med provrörsbefruktningen var att undvika att få ett barn med genen, som barnet nu ändå bär på, liksom hans far.

Pappan genomgick en magsäcksoperation 2018 efter att ha utvecklat den sällsynta cancerformen, känd som ärftlig diffus magcancer. Två av hans mostrar dog av magcancer i 40-årsåldern, skriver paret i sin stämning.

Kvinnans ägg befruktades med mannens spermier för att skapa embryon med hjälp av provrörsbefruktning. Alla embryon testades för cancergenen. Ett embryo utan genen överfördes men graviditeten slutade med missfall.

Ett misstag

Enligt en klinikanställd fanns ytterligare ett embryo utan cancergenen, vilket sedan inplanterades i livmodern. Detta visade sig sedan vara felaktigt och paret informerades aldrig av kliniken om misstaget. Att sonen bar på genen upptäckte de efter hans födelse i handskrivna anteckningar på en rapport om behandlingen.

De begärde ut journalen och kliniken tillhandahöll en ”förfalskad” version där de handskrivna anteckningarna hade tagits bort, heter det i stämningen.

– Vi känner djupt med familjens situation. Paret önskade att få ett manligt embryo överfört, vilket vi utförde enligt familjens uttryckliga önskemål och i enlighet med högsta vårdnivå, meddelar kliniken i ett uttalande.

Källa: Reuters (www.reuters.com)