WHO stöder ivf-industrins krav på statlig finansiering mot infertilitet

03 maj 2023

Ett stort antal personer drabbas av infertilitet, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen (WHO). Dryga 17 procent av den vuxna befolkningen – ungefär en av sex personer i världen – drabbas, enligt rapporten.

Nya beräkningar tyder på att infertilitet är ett globalt problem, med jämförbara siffror för hög-, medel- och låginkomstländer, nästan 18 procent i höginkomstländer och nästan 17 procent i låg- och medelinkomstländer, skriver WHO i sin rapport. (doi.org/10.1093/hropen/hoad007)

– Rapporten avslöjar en viktig sanning: infertilitet diskriminerar inte. Den stora andelen människor som drabbas visar på behovet av att bredda tillgången till fertilitetsvård samt att se till att den här frågan inte längre åsidosätts inom hälsoforskning och hälsopolitik, så att säkra, effektiva och prisvärda sätt att uppnå föräldraskap finns tillgängliga för dem som söker det, säger Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO.

WHO definierar infertilitet som att ingen graviditet har uppnåtts efter tolv månader eller längre efter regelbundet oskyddat samlag.

Offentlig finansiering

WHO upprepar ivf-industrins krav på mer finansiering för infertila par. WHO säger: ”Trots problemets omfattning är lösningar för att förebygga, diagnostisera och behandla infertilitet – inklusive assisterad reproduktionsteknik som in vitro-fertilisering (ivf) – fortfarande underfinansierade och otillgängliga för många på grund av höga kostnader, social stigmatisering och begränsad tillgänglighet.”

– Miljontals människor drabbas av katastrofala sjukvårdskostnader efter att ha sökt behandling för infertilitet, vilket gör detta till en viktig jämlikhetsfråga och alltför ofta till en medicinsk fattigdomsfälla för dem som drabbas. Bättre politik och offentlig finansiering kan avsevärt förbättra tillgången till behandling och skydda fattigare hushåll från att hamna i fattigdom till följd av detta, säger Pascale Allotey, WHO:s direktör för sexuell och reproduktiv hälsa och forskning.

Källor: BioEdge (bioedge.org) och WHO (www.who.int)