Om oss

Respekt är en katolsk rörelse, som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död.

Respekt, ett stiftsorgan inom Stockholms katolska stift. På initiativ av biskop Anders Arborelius startades 2001 en rörelse inom katolska kyrkan med syfte att arbeta för en livets kultur i Sverige. Grunden lades redan med herdabrevet från de nordiska katolska biskoparna ”Att värna om livet”, 1999. Målet är att värna om en livets kultur i Sverige och främja kyrkans arbete med bioetiska frågor. Genom att aktivt delta i samhällsdebatter om aktuella frågor där människovärdet står på spel, står vi upp för kyrkans människosyn och värnandet om allas rätt till liv. Tillsammans med andra aktörer - allt från föreningar, andra samfund, Sveriges kristna råd, katolska församlingar och en mängd privatpersoner - arbetar vi för att föra fram den kristna övertygelsen om människans okränkbara värdighet ända från befruktningen till den naturliga döden.

Varje år ger Respekt genom Livets fond bidrag till insatser i Sverige och utomlands som främjar människolivet och hjälper de allra svagaste, som ofta inte kan tala för sig själva.

Stetoskop

Här på hemsidan samt i våra böcker, häften och skrifter, som man kan läsa mer om och ladda ner via länken till vänster, ger Respekt information, analys och förklarar kyrkans lära. Vi tar upp både klassiska frågor som abort och dödshjälp och andra, som uppkommit på senare år som genterapi, kloning och stamcellsforskning. 

Titta gärna på våra Frågor & svar om du har specifika frågor, läs igenom analyserna av olika Ämnen eller ladda ner vårt material.

Har du mer personliga frågor kan du skriva till vår frågelåda Svåra frågor eller kontakta oss direkt.

Vill du veta mer om katolska kyrkan i Sverige eller världen, titta in på vår breda samling av länkar. Här kan du läsa Stockholms katolska stifts årsredovisning och stadgarna för trossamfundet romersk-katolska kyrkan.