Böcker till fördjupning

Här presenterar vi litteratur, som vi tror kan vara av intresse för våra läsare.

Den katolska socialläran: dokument 1891–2015

Veritas förlag

I denna volym samlas – för första gången på svenska – de katolska grundtexterna kring kyrkans och individens uppgifter i världen och samhället, från påve Leo XIII:s »Rerum novarum« (1891) till påve Franciskus »Laudato si’« (2015).

Kyrkans sociallära är utformad för att leda till konkret handling; på så sätt är den politisk, och liksom i de flesta moraliska frågor i det konkreta livet kommer vi människor aldrig att vara helt överens om vad som ska göras. /.../ Vi behöver mod för att läsa de här dokumenten.

Läs en introduktion till socialläran >>

Läs mer >> 

Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk

Författare: Theo A. Boer, Siri Brelin, Christian Juul Busch, Anne-Berit Ekström, Jan Grue, Ole Hartling, Søren Holm, Mikaela Luthman, Kalle Mäki, Sven Román, Fabian Ståhle

Bör dödshjälp legaliseras? Frågan diskuteras aktivt i hela västvärlden, och flera länder och stater har ändrat reglerna under de senaste åren. Denna antologi ger en grundlig introduktion till frågan ur ett nordiskt perspektiv. Författarna kommer från Norge, Sverige, Danmark och Finland och presenterar lagstiftning, praxis och debatt från varje land. Boken ger en bred översikt av fältet och förmedlar även forskning och erfarenheter från Nederländerna, USA och Kanada.

Boken har en tydlig grundton – i form av en kritisk inställning till legalisering. Huvudtyngden ligger på argument som argumenterar mot legalisering, medan argument för legalisering också beaktas kritiskt. Ett mål med denna bok är att främja den offentliga debatten. Författarna lägger fram förslag för gemensam terminologi och identifierar olika spår i debatten.

Läs mer >>

Handbok i Billingsmetoden® 

Författare: Irene Ivarsson, Anette Nilsson

Ny handbok i Billingsmetoden!
Erik Odeblad, professor emeritus, har skrivit om metodens bakgrund, likaså ett avslutande kapitel om vissa läkemedels påverkan påverkan på sekretetsymptomet. Boken är enkelt och informativt skriven och illustrerad med bilder och sekretkartor i färg. Ett extra insticksblad med instruktion om kartföring medföljer. Handboken är tänkt att vara till hjälp för handledare i undervisningen av NFP och för kvinnor/par som vill få större kroppskunskap och även lära sig metoden.
Läs mer >>

Till de oföddas försvar

Författare: Randy Alcorn

"Det är osäkert när det mänskliga livet börjar."
"Fostret är bara en del av kvinnans kropp."
"Rätten till abort är grundläggande för kvinnans frigörelse."
Vi har alla hört dessa argument i abortdebatten. I Till de oföddas försvar bemöter pastor Randy Alcorn systematiskt dessa och en mängd andra abortliberala påståenden med relevanta, faktabaserade och raka motargument. Randy Alcorns strukturerade och väl underbyggda försvar för det ofödda barnet präglas av både passion och logisk stringens. Ett värdefullt material återfinns i bilagorna, där Alcorn bland annat behandlar frågan om att finna förlåtelse efter abort.
Till de oföddas försvar är en guldgruva av information för dig som är personligt berörd av abortfrågan och en oumbärlig handbok för alla som vill värna livet.
Läs mer >>

Medicinska etikens ABZ

Författare: Niels Lynöe, Niklas Juth

Medicinska etikens ABZ tar upp frågor som: I vilka situationer är det etiskt försvarbart att avsluta livsuppehållande behandling? Vem ska bestämma om patienten inte själv är förmögen att göra det? Vet alltid läkaren vad som är bäst för patienten? Bör föräldrar få välja bort foster med vissa egenskaper? Vem ska få intensivvårdsbehandling om resurserna är begränsade? Vem bör bestämma om vilken utredning och behandling patienten ska få? Har patienter en moralisk skyldighet att ställa upp i klinisk forskning och undervisning? Varför bör man bemöta sina patienter på ett respektfullt sätt? Kan man alls resonera i etiska frågor och i så fall hur?
Boken är tillfälligt slut på förlaget men finns att få tag begagnad eller på bibliotek.

Det icke förhandlingsbara - En debattbok mot dödshjälp

Författare: Barbro Carlsson, Bengt Lindqvist, Erwin Bischofberger, Glenn Haegerstam, Mikaela Luthman, Wilhelm Ekensteen och Sture Gustafson.

Under ett par decennier har röster höjts för att tillåta dödshjälp i Sverige. Frågan är ett hett debattämne bland sjukvårdsfolk, teologer, filosofer och parlamentariker. Författarna i föreliggande bok argumenterar mot legalisering av dödshjälp. De anser att talet om dödshjälp leder ut på ett "sluttande plan". Exempelvis i Nederländerna, där dödshjälp är legaliserat, verkar nu opinionsgrupper för att även friska människor örver 70 år skall kunna få medicinsk hjälp att dö. Samtidigt ökar antalet läkare i Nederländerna som vägrar medverka till dödshjälp.
I boken finns även intervjuer med: Axel Carlberg, Carl-Henning Wijkmark, Hazim Gurda, Birgitta Andersson och Cecilia Wigström.
Läs mer >>

The abolition of woman (Att avskaffa kvinnan)

Författare: Fiorella Nash

Boken tar på ett uppfriskande uppriktigt sätt upp hur feminister, journalister och västerländska politiker genom sin tystnad, och i vissa fall explicita bifall, bidrar till trakasserier på grund av dessa gruppers ensidiga förespråkande för abort. Den ställer obehagliga frågor till dem som hävdar att de tror på kvinnors rättigheter: var finns den hängivna upprördheten när kinesiska kvinnor tvingas till abort och sterilisering? Var finns oron för de tusentals ofödda flickor som dödas genom abort varje år, eftersom de på grund av sitt kön anses vara mindre värda? Vad säger ni om de tusentals fattiga kvinnor som används som surrogatmammor för rika västerländska par, som behandlas som boskap och som förnekas sina mest grundläggande mänskliga rättigheter?

Boken är på engelska.

Läs mer >>

På spaning efter etik

Författare: Erica Falkenström, Anna T. Höglund

Boken belyser relationen mellan etik inom hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde samt den politiska och ekonomiska styrningen av densamma.

Politiker, tjänstemän och vårdgivarnas direktörer har ett stort inflytande över hälso- och sjukvårdens villkor och möjligheter att fungera i praktiken. Hur ser de på sitt etiska ansvar? Och vilken etisk kompetens behövs för ledning och styrning av vården på landstingsnivå?

Boken borde läsas i första hand av alla som befinner sig i ledningsposition inom hälso- och sjukvården samt på landstingsnivå, men boken ger även en mer allmänbildande insikt i de etiska aspekterna av ledarskap och politiska beslut.

Läs mer >>