Bokrea hos Respekt

Respekt har fått möjlighet att sprida två mycket läsvärda böcker som behandlar viktiga frågor vid livets början och livets slut.

Böckerna ger god insikt och hållbara argument om livsfrågor som abort och dödshjälp.

De kan beställas från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected].

Endast portokostnad tillkommer.

Den svårlösta konflikten - om den ofödda människan

När blir fostret människa? Är fostret en del av kvinnans kropp eller är de två olika individer? Vad väger tyngst: kvinnans rätt till frihet och självbestämmande eller fostrets rätt till liv? Vad säger svensk lag om den ofödda människan? Vad kan avancerad fosterdiagnostik och selektiva aborter få för konsekvenser för samhälle och enskilda personer?

Antologin från 2009 är ett bidrag i debatten om det ofödda barnets rättigheter. I boken behandlas ämnet av tio författare som skriver om det ofödda barnet ur medicinsk, filosofisk, litterär, juridisk och psykologisk synvinkel. Författarna – som är bl.a. läkare, sjuksköterskor, psykologer och forskare – har alla strävat efter att föra samtalet om det ofödda barnet på en annan nivå än den så ofta fastlåsta abortdebatten, med "tydlighet i vår ståndpunkt och samtidigt med respekt för andra uppfattningar".

Författare: Erwin Bischofberger, Anna Dunér, Sture Gustafsson, Kerstin Hedberg Nykvist, Glenn Haegerstam, Margareta Kieffer, Gunilla Lindmark, Sven Thomas Nordlöf, Jan Perselli och Anders Piltz.

Läs mer om Veritas förlags övriga publiceringar >>

Det icke förhandlingsbara - En debattbok mot dödshjälp

Under ett par decennier har röster höjts för att tillåta dödshjälp i Sverige. Frågan är ett hett debattämne bland sjukvårdsfolk, teologer, filosofer och parlamentariker.

Författarna argumenterar mot legalisering av dödshjälp i denna bok från 2011. De anser att talet om dödshjälp leder ut på ett "sluttande plan". Exempelvis i Nederländerna, där dödshjälp är legaliserat, verkar nu opinionsgrupper för att även friska människor över 70 år skall kunna få medicinsk hjälp att dö. Samtidigt ökar antalet läkare i Nederländerna som vägrar medverka till dödshjälp.

Författare: Barbro Carlsson, Bengt Lindqvist, Erwin Bischofberger, Glenn Haegerstam, Mikaela Luthman, Wilhelm Ekensteen och Sture Gustafson.
I boken finns även intervjuer med: Axel Carlberg, Carl-Henning Wijkmark, Hazim Gurda, Birgitta Andersson och Cecilia Wigström.

Läs mer om Veritas förlags övriga publiceringar >>