Den svårlösta konflikten

När blir fostret människa? Är fostret en del av kvinnans kropp eller är de två olika individer? Vad väger tyngst: kvinnans rätt till frihet och självbestämmande eller fostrets rätt till liv? Vad säger svensk lag om den ofödda människan? Vad kan avancerad fosterdiagnostik och selektiva aborter få för konsekvenser för samhälle och enskilda personer?

Antologin Den svårlösta konflikten, som kom ut 2009, är ett bidrag i debatten om det ofödda barnets rättigheter. I boken behandlas ämnet av tio författare som skriver om det ofödda barnet ur medicinsk, filosofisk, litterär, juridisk och psykologisk synvinkel. Författarna - som utgörs av bl.a. läkare, sjuksköterskor, psykologer och forskare - har alla strävat efter att föra samtalet om det ofödda barnet på en annan nivå än den så ofta fastlåsta abortdebatten, med "tydlighet i vår ståndpunkt och samtidigt med respekt för andra uppfattningar".

Nu finns möjligheten till en studiecirkel kring Den svårlösta konflikten. Studieplanen är framtagen av studieförbundet Bilda i samarbete med Respekt, och vänder sig till alla som önskar en fortsatt dialog av de många frågor boken ställer. Studieplanen finns att ladda ner till höger och kan beställas från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected], eller från Bilda.

För mer information om hur studiecirkeln kan formas samt anmälningsblanketter, kontakta en av Bildas konsulenter. Själva boken Den svårlösta konflikten kan beställas från Katolsk bokhandel.