Dignitas personae

Troskongregationens instruktion om vissa bioetiska frågor.

Den biomedicinska utvecklingen har de senaste åren gått snabbare än någonsin, och dörrarna står öppna till undersökningsmetoder, behandlingar och ingrepp som vi för bara ett par decennier sedan inte vågat drömma om. För att bemöta de nya möjligheterna och ge svar på de många bioetiska frågeställningar utvecklingen väcker, konsulterade Troskongregationen i Rom en rad världsledande forskare inom biologi, medicin, filosofi och teologi. Resultatet publicerades i december 2008 i form av en instruktion, Dignitas personae – människans värdighet. Instruktionen sammanför den snabba vetenskapliga utvecklingen inom biologins område med en uppdaterad kristen människosyn, och befattar sig med företrädesvis kontroversiella teknologier i samband med människolivets tillkomst och dess allra första början. Med tydliga ståndpunkter och argument baserade i det sunda förnuftet ger instruktionen ovärderlig hjälp att belysa och värdera de möjligheter vi nu står inför.

Dignitas personae är en uppföljning till Donum vitae, Troskongregationens dokument från 1987 om biomedicinsk forskning och kyrkans lära kring det mänskliga livets början. Läs mer >>

Skriften kan rekvireras gratis (mot porto) från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Den finns även att läsa här (klicka på länken till höger).