Donum vitae

Instruktion om respekten för människolivet från allra första början.

Troskongregationens dokument om biomedicinsk forskning och kyrkans lära kring det mänskliga livets början.

Det var för att röja i den bioteknologiska snårskogen som Vatikanens kongregation för trosläran under ledning av den förre påven Benedikt XVI, då kardinal Joseph Ratzinger, år 1987 publicerade instruktionen Livets gåva (Donum vitae) om "respekten för det begynnande livet och om fortplantningens värdighet".

Eftersom vetenskapen, i synnerhet livsvetenskaperna, inte är värdeneutral utan tvärtom direkt berör, ofta hotar och inte sällan kränker människovärdet, kände sig kyrkan manad att ge etisk vägledning och värna om människans värdighet.

Donum vitae följdes i december 2008 av Dignitas personae, även den en instruktion från Troskongregationen, som behandlar några av de frågor som uppkommit genom den snabba medicinska utvecklingen sedan Donum vitae skrevs. Läs mer >>

Donum vitae kan rekvireras gratis (mot porto) från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Den finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).