Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal

Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal publicerades 1995 av Påvliga rådet för hälsovårdspastoral.

Rådet presenterar i skriften en sammanställning av katolska kyrkans syn på hälso- och sjukvård och på vårdpersonalens roll. Riktlinjerna är klara och lättlästa, och samtidigt mycket utförliga i förklaringen på hur kyrkan ser på vårdpersonalen som livets tjänare. Varje område (t.ex. fosterdiagnostik, droger, döden, genetisk manipulation) behandlas ingående och med den outtröttliga grundinställningen att allt mänskligt liv är värt att skydda och respektera. 

Riktlinjerna finns sedan hösten 2007 översatta till svenska och utgör del fyra i Respekts skriftserie. Boken kan beställas från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Den finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).

Påvliga rådet för hälsovårdspastoral har reviderad texten, som Respekt översatte och publicerade som Nya etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal