Eutanasi - Dödshjälp

För att förtydliga vad som står på spel om man tillåter dödshjälp har franska Jérôme Lejeune-stiftelsen publicerat ett häfte om dödshjälp.

 

Frågan om dödshjälp har blivit brinnande aktuell. Högljudda debattörer kräver att äldre eller sjuka personer skall få avbryta sina liv – med hjälp av ett tillmötesgående vårdsystem – när deras liv blivit ”ovärdiga”. Diskussionen om dödshjälp får oss att reflektera över hur vi kan förstå patienten och hennes verkliga behov. Det är frågor kring meningen med att leva med sjukdom eller funktionsnedsättning, som berör många av oss allra mest. För att hjälpa patienten finns det en väg förutom orimliga vårdinsatser, försummelse eller dödshjälp, en väg som är mänskligare och respekterar livet: det vill säga palliativ vård och mänskligt stöd, vilket framhålls i texten.

Förutom att reda ut begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat självmord och terminal sedering går man även in i ämnen som mänsklig värdighet, lidande och det juridiska ramverket. Vittnesbörd från vårdpersonal, döende och anhöriga sätter perspektiv på de frågor som står på spel.

Respekt har valt att göra häftet kostnadsfritt och skickar ut det gratis (ersättning för porto vid fler än tio exemplar). Det kan beställas från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected] och finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).