Evangelium vitae

Johannes Paulus II:s rundskrivelse till biskoparna, prästerna, diakonerna, ordensmedlemmarna och lekmännen jämte alla människor av god vilja om människolivets okränkbara värde.

Påven Johannes Paulus II erbjuder i denna encyklika från 1995 en alternativ människosyn som grundar sig på en djup övertygelse om varje människas fundamentala lika värde och okränkbarhet. I det glada budskapet om livet berörs ett av vår tids mest centrala ämnen: respekten för det mänskliga livet alltifrån konceptionen till den naturliga döden.

Encyklikan översattes ursprungligen av Ann Engstrand-Silow och p. Bengt Högberg OSB och ingick i serien Katolsk dokumentation. Den bearbetades sedan av Respekt och har publicerats som en del i Respekts skriftserie med förord av p. Erwin Bischofberger S.J..

Boken kan rekvireras gratis (mot porto) från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Den finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).