Kort och gott om bioetik

Detta häfte publicerades ursprungligen på franska av Jérôme Lejeune-stiftelsen 2006, och har sedan dess kommit ut i ett flertal nya upplagor och översatts till en rad olika språk.

Texten och bilderna, som bearbetats till svenska av Respekt, ger en tydlig och klar överblick över några av bioetikens mest centrala frågor, som debatteras inte bara i Sverige: dödshjälp, det ofödda människolivet och inte minst den rådande inställningen till fosterdiagnostik och genetisk diagnostik av embryon i jakten på det perfekta barnet.

Häftet är framförallt gjort med ungdomar som målgrupp, men kan med fördel användas av alla som vill veta mer om Katolska kyrkans människosyn. Respekt har valt att göra häftet kostnadsfritt och skickar ut det gratis (ersättning för porto vid fler än tio exemplar). Det kan beställas från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected] och finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).