Kristen etik i fickformat

Vad ska vi tro? Hur ska vi leva? Vad är vår utgångspunkt när vi tar ställning i etiska frågor? Vad har vår människosyn för betydelse för våra moraliska ställningstaganden? Vad tillför religiös tro det etiska samtalet? I vilken relation står det personliga samvetet och Katolska kyrkans lära?

Kristen etik i fickformat, av jesuitpater Erwin Bischofberger, har skrivits i samarbete med Respekts råd. Boken behandlar inte tematiskt specifika medicinsk-etiska områden, utan föreslår hur man kan tänka i livsfrågor i dess helhet och genomgår de etiska grunderna för ansvarsfullt moraliskt handlande.

Nu finns möjligheten till en studiecirkel kring Kristen etik i fickformat. Studieplanen är framtagen av studieförbundet Bilda i samarbete med Respekt, och är en inbjudan till samtal om de etiska grunderna för moraliska ställningstaganden. Den finns att ladda ner till höger och kan beställas från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected], eller från Bilda.

För mer information om hur studiecirkeln kan utformas samt anmälningsblanketter, kontakta en av Bildas konsulenter. Själva boken Kristen etik i fickformat kan beställas från Katolsk bokhandel.