Liv, lämna dörren öppen

Respekts senaste skrift: Guide för patienter som flyttas till palliativ vård samt för patientens anhöriga.

Denna lilla bok är till er som är mamma eller pappa som insjuknat i cancer, eller partner, mor, far, syster, bror, fadder, släkting eller vän till en person som är svårt sjuk eller till och med döende.

Empatiskt försöker den besvara frågor – särskilt dem man inte vågar ställa högt för att de smärtar. Men om du vågar reflektera och tala med dina närmaste märker du att det är lättare att klara av det som oroar. Tillsammans orkar man bättre hantera svårigheter. Förhoppningsvis kan denna guide också vara till nytta för vårdpersonal som möter cancersjuka och deras närstående.

Boken kan rekvireras gratis (mot porto) från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Den finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).