Nya etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal

Nya etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal publicerades 2016 av Påvliga rådet för hälsovårdspastoral.

Den första utgåvan av Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal har fyllt en viktig funktion och denna nya utgåva bidrar till att ytterligare aktualisera viktiga etiska frågor rörande hälso- och sjukvård i ett katolskt kristet perspektiv, med konkreta handlingsnormer för sjukvårdspersonal.

I skriften framhävs människans värdighet som Guds skapelse, önskad och älskad av Gud. Detta får implikationer för samtliga medicinsk-etiska områden, även för dem som inte direkt rör liv och död utan exempelvis psykiatrisk vård och vård av personer med olika former av beroende samt av personer som donerar organ och vävnader. I dessa områden aktualiseras frågan kring vilka fysiska och psykiska ingrepp som får göras på människor med respekt för deras integritet. Alla medicinska beslut och prioriteringar aktualiserar viktiga etiska frågor men genom skriftens omfattning och bredd kan man som vårdpersonal få vägledning i stort sett vid samtliga yrkesmässiga valsituationer.

Frågorna Påvliga rådet för hälsovårdspastoral arbetade med övertogs i januari 2017 av ämbetet för att främja integrerad mänsklig utveckling, Dicastery for Promoting Integral Human Development.

Riktlinjerna finns nu översatta till svenska och utgör del 4 b i Respekts skriftserie. Boken kan beställas gratis (mot porto) från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Den finns även att läsa här på hemsidan (klicka på länken till höger).