Respekt för människans värdighet

Etiska analyser och katolska kyrkans lära inom 14 medicinsk-etiska områden.

Respekt gav i november 2005 ut boken Respekt för människans värdighet, en skrift med etiska analyser av 14 viktiga frågor. Boken tar upp katolska kyrkans syn på människans värdighet, livets början och slut, organdonation, hiv/aids och genetisk forskning, bland mycket annat. 

Fem år efter, december 2010, kom en helt reviderad andra upplaga, nödvändig på grund av de viktiga forskningsframsteg och lagändringar som gjorts sedan dess. 

Häftet beskriver de olika frågorna med ett rakt språk samt förklarar den aktuella svenska lagstiftningen och kyrkans syn. Den har blivit mycket uppskattad, och används bl.a. av kateketer och i vuxenundervisning.

Boken kan rekvireras gratis (mot porto) från Respekt på tel. 08-50 55 76 86 eller e-post [email protected]. Bokens olika kapitel finns även att läsa här på hemsidan under Ämnen.