Samtal om...

I fem små skrifter presenterar Respekt kort men tydligt katolska kyrkans lära om människolivets början, abort, stamcellsforskning och kloning, surrogatmoderskap samt dödshjälp.

Böckerna har tillkommit som komplement till de Frågor och svar, som finns på Respekts hemsida. De kan beställas (gratis) från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected] och är tänkta för dem som snabbt, enkelt och lättbegripligt vill ha en presentation av katolska kyrkans lära inom några centrala, medicinsk-etiska frågor.

Här finns böckerna på norska >>