Samtal om abort

Denna skrift förklarar kort men tydligt katolska kyrkans lära om människolivet i dess allra första början, och vilka konsekvenser det får i ställningstagandet om abort. Skriften ingår i serien Samtal om…, där katolska kyrkans lära i en rad viktiga frågor presenteras enkelt och lättfattligt.

Kvinnor genomgår abort av många olika anledningar och i Sverige har kvinnor rätt att göra abort fram till graviditetsvecka 18. Den katolska kyrkan ser abort som ett utsläckande av ett mänskligt liv och menar att både kvinnor och ofödda barn förtjänar ett bättre öde. Det kan ibland vara svårt att förstå kyrkans inställning – borde inte abort vara det rätta i vissa situationer, till exempel om barnet är gravt funktionshindrat eller om graviditeten är ett resultat av våldtäkt?

Boken har tillkommit som komplement till de Frågor och svar, som finns på Respekts hemsida. Den kan beställas (gratis) från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected] och är tänkt för dem som snabbt, enkelt och lättbegripligt vill ha en presentation av katolska kyrkans lära inom några centrala, medicinsk-etiska frågor.