Samtal om dödshjälp

Vad säger katolska kyrkan - har man rätt att välja när man vill dö? Är dödshjälp och eutanasi samma sak? Detta är några av de frågor som besvaras enkelt och lättbegripligt i denna skrift, som ingår i serien Samtal om…, där katolska kyrkans lära i en rad viktiga frågor presenteras.

Vari ligger katolska kyrkans motstånd till dödshjälp? Hur kan dödshjälp skada samhället? Det är ju bara en enskild individ det gäller, någon som dessutom bett om hjälp att få dö. Vill kyrkan verkligen att människor ska lida?

I ett samhälle där legalisering av assisterat självmord och dödshjälp får stöd av många, och där det mänskliga livets okränkbarhet allt oftare ifrågasätts, sticker katolska kyrkans syn på människolivet ut.

Boken har tillkommit som komplement till de Frågor och svar, som finns på Respekts hemsida. Den kan beställas (gratis) från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected] och är tänkt för dem som snabbt, enkelt och lättbegripligt vill ha en presentation av katolska kyrkans lära inom några centrala, medicinsk-etiska frågor.