Samtal om livets början

Denna skrift beskriver enkelt och rakt på sak den katolska kyrkans lära om människolivet i dess början. Skriften ingår i serien Samtal om…, där katolska kyrkans lära i en rad viktiga frågor presenteras enkelt och lättfattligt.

Utvecklingen inom medicinsk vetenskap och teknologi har möjliggjort detaljerad övervakning av det ofödda barnet – och fått till resultat att allt fler diagnoser på avvikelser kan göras allt tidigare under graviditeten. Vad är värdet av sådan information till föräldrarna, och vilka kriterier bör vara vägledande för eventuella beslut som följer? Och om graviditeter ständigt slutat i missfall eller kvinnan inte blir gravid: vad finns det för behandlingar vid ofrivillig barnlöshet som är i enighet med katolska kyrkan?

Vad anser katolska kyrkan om fosterdiagnostik, och är det rätt att på konstgjord väg skapa och välja ut barn för att rädda ett syskon?

Boken har tillkommit som komplement till de Frågor och svar, som finns på Respekts hemsida. Den kan beställas (gratis) från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected] och är tänkt för dem som snabbt, enkelt och lättbegripligt vill ha en presentation av katolska kyrkans lära inom några centrala, medicinsk-etiska frågor.