Samtal om stamcellsforskning och kloning

För oss som inte är insatta kan det vara svårt att förstå vad stamcellsforskning och kloning egentligen är, och vad detta nya kunnande innebär. Skriften ingår i serien Samtal om…, där katolska kyrkans lära i en rad viktiga frågor presenteras enkelt och lättfattligt.

Stamcellsforskning och kloning av högt stående däggdjur hör till de stora vetenskapliga genombrotten på senare tid. Vad betyder stamceller för medicinsk forskning? Kan de bota allvarliga sjukdomar? Vad är katolska kyrkans inställning till stamcellsforskning? Kommer vi snart att kunna klona människor? Skulle det vara önskvärt?

Boken har tillkommit som komplement till de Frågor och svar, som finns på Respekts hemsida. Den kan beställas (gratis) från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected] och är tänkt för dem som snabbt, enkelt och lättbegripligt vill ha en presentation av katolska kyrkans lära inom några centrala, medicinsk-etiska frågor.