Samtal om surrogatmoderskap

Längtan efter att få barn är bland de kraftfullaste känslorna en människa kan uppleva. Innebär det att alla metoder att få barn bör tillåtas? Skriften ingår i serien Samtal om…, där katolska kyrkans lära i en rad viktiga frågor presenteras enkelt och lättfattligt.

I en värld där infertilitet blir allt vanligare, växer acceptansen för metoder som erbjuder snabba lösningar. Samtidigt får vi fundera över om tekniska innovationer verkligen gynnar alla parter eftersom de kan medföra risker för kvinnans hälsa, användas för att kunna välja bort små, små människoliv och innebära att en kvinna bär och föder ett barn för att tillfredsställa någon annans barnlängtan.

Infertilas lidande bör inte underskattas och är möjligen ännu värre i samhällen där barnlöshet ibland ses som ett positivt och befriande val. Barnlösa par har stort behov av pastoralt stöd och förståelse när de möts av fördomar och okunnighet om infertilitet. Stödet bör inte vara begränsat till den relativt korta perioden då paret aktivt försöker få barn. Infertilitet kan påverka hela vuxenlivet: kvinnan blir inte gravid när hennes vänner får barn, paret kommer inte att uppfostra några barn samtidigt som sin omgivning, och de kommer inte att vara med om sitt barns student, bröllop eller få barnbarn. Det finns inte ett ögonblick när frånvaron av mycket önskade barn är lätt att acceptera.

Boken har tillkommit som komplement till de Frågor och svar, som finns på Respekts hemsida. Den kan beställas (gratis) från Respekt på tfn. 08-50 55 76 86 eller [email protected] och är tänkt för dem som snabbt, enkelt och lättbegripligt vill ha en presentation av katolska kyrkans lära inom några centrala, medicinsk-etiska frågor.